Varumärken

Ämnen

WEBBPLATSER SOM FÖLJER VILLKOR HÄRI

VARUMÄRKEN
ALLDATA, ALLDATA Repair, ALLDATA Manage, ALLDATA Mobile, ALLDATA Collision, ALLDATA Training Garage, ALLDATA Community, ALLDATA Tech-Assist, ALLDATA WITH YOU, Arrow design och annan ALLDATA-grafik, logotyper och tjänstenamn som refereras häri är antingen servicemärken eller varumärken eller registrerade varumärken eller servicemärken som ägs av eller licensieras till ALLDATA. Dessa varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är ALLDATA:s, på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunder, eller på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar ALLDATA. Alla andra varumärken som inte ägs av ALLDATA eller dess dotterbolag och som visas på webbplatserna tillhör sina respektive ägare, som kanske eller kanske inte är anslutna till, anslutna till eller sponsrade av ALLDATA. Alla andra varumärken och servicemärken som visas på webbplatserna tillhör respektive ägare.

VILLKOR (för ALLDATA-webbplatserna som anges ovan)
Ta några minuter för att granska dessa villkor. Din användning av ALLDATA:s webbplatser utgör ditt samtycke till att följa dessa villkor och att vara bunden av dem. Om du inte hittar svaret du letar efter, kontakta oss.

Cookies
Webbplatsen kan använda produkter och tjänster från tredje part för att samla in trafikstatistik med hjälp av cookies och webbfyrar. En cookie är en liten information som lagras i din webbläsare och som hjälper webbplatser och flera servrar att känna igen din webbläsare eller enhet. ALLDATA och dess tredjepartsleverantörer kan också använda teknik inklusive pixlar och transparenta GIF-filer för ändamål som webbplatshantering och anpassning.

Regler & förordningar
ALLDATA:s webbplatser och webbplatstjänster tillhandahålls dig under förutsättning att du följer av följande meddelanden, villkor och villkor. Dessutom, när du använder någon ALLDATA webbplats eller webbplatstjänst (t.ex. ALLDATA.com, ALLDATApro.com, min. ALLDATA.com, ALLDATAdiy.com, ALLDATAsupport.com och ALLDATAeurope.com) kommer du att omfattas av de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som gäller för sådan tjänst. Genom att komma åt och använda någon av de webbplatser som ägs eller kontrolleras av ALLDATA LLC eller dotterbolag ("Webbplatserna") samtycker du till att vara juridiskt bunden av alla användarvillkor. Om du inte godkänner något av de villkor som anges häri ska du inte använda någon av webbplatserna och inte göra beställningar via någon av webbplatserna.

  • ALLDATA.com

  • ALLDATAdiy.com

  • Alldatapro.com

  • ALLDATAsupport.com

  • ALLDATAeurope.com

  • min. ALLDATA.com

Upphovsrätt
Allt innehåll som ingår på webbplatserna, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp och programvara, är den ägda eller licensierade fastigheten ALLDATA LLC, eller dess dotterbolag (gemensamt "ALLDATA") och skyddas av AMERIKANSKA och internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen (det vill säga insamling, arrangemang och montering) av allt innehåll på webbplatserna är alldatas exklusiva egendom och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar samt av statliga och federala handelsklänningslagar. All programvara som används på webbplatserna tillhör ALLDATA eller dess programvaruleverantörer och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Innehållet och programvaran på webbplatserna kan användas för att utbilda sig om de produkter och tjänster som erbjuds av ALLDATA och/eller för att hitta supportmaterial om användningen av produkterna. All annan användning, inklusive reproduktion, modifiering, distribution, överföring, republikation, visning eller prestanda, av innehållet på webbplatserna är strängt förbjudet. Du får inte kopiera reproducera, ändra, publicera, distribuera, överföra, överföra eller skapa härledda verk från innehållet, eller någon del därav, utan att först få skriftligt tillstånd från ALLDATA. ALLDATA varken garanterar eller representerar att din användning av innehållet och materialet som visas på webbplatserna inte kommer att kränka tredje parts rättigheter.

Användning av webbplats
Varken webbplatserna eller någon del av webbplatserna får reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål som inte uttryckligen tillåts av ALLDATA. ALLDATA förbehåller sig rätten att vägra delservice, avsluta konton och/eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om ALLDATA anser att kundbeteende bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för ALLDATA:s intressen. Alla inramningar av innehållet på någon av webbplatserna utan föregående skriftligt tillstånd från ALLDATA är strängt förbjudet.

Meddelanden om programvarudokument och tjänster som finns på webbplatserna
ALLDATA och dess leverantörer gör ingen representation om lämpligheten av informationen i de dokument, information och relaterad grafik som publiceras på denna server för något ändamål. Alla dokument, information och relaterad grafik tillhandahålls "i samma form" utan garanti av något slag. AutoZone och dess leverantörer frånsäger sig härmed alla garantier och villkor avseende denna information, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. AutoZone eller leverantörer får under inga omständigheter hållas ansvariga för särskilda, indirekta skador eller följdskador eller skador som uppstår till följd av förlust av användning, data eller vinster, vare sig i en avtalsåtgärd, vårdslöshet eller annan skadlig åtgärd, som uppstår på grund av eller i samband med användning eller prestanda av programvara, dokument, tillhandahållande av eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster eller information som är tillgänglig från webbplatserna eller servrarna som är värdar för webbplatserna. I händelse av att relevant tillämplig statlig lag inte tillåter begränsning av ansvar enligt ovan (så att denna ansvarsbegränsning inte gäller för dig), ska AutoZones sammanlagda ansvar under sådana omständigheter för skulder som annars skulle ha varit begränsade inte överstiga femtio dollar av valutan i USA (US $ 50.00).

De dokument, den information och relaterad grafik som publiceras på webbplatserna eller servrarna som är värdar för webbplatserna kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar läggs regelbundet till i informationen häri. ALLDATA och dess leverantörer kan när som helst göra förbättringar eller ändringar i de produkter och/eller tjänster som beskrivs på webbplatserna. Vidare tar ALLDATA inget ansvar och ansvarar inte för några skador på eller till följd av virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av eller surfning på webbplatserna eller nedladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud från webbplatserna.

Meddelanden och förfarande för att göra anspråk på upphovsrättsintrång
Enligt avdelning 17, United States Code, avsnitt 512 c.2, bör anmälningar om påstådd upphovsrättsintrång skickas till AutoZones chefsjurist på den adress som anges nedan. ALLA FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR FÖLJANDE FÖRFARANDE KOMMER INTE ATT FÅ NÅGOT SVAR.

Recensioners feedback och kommentarer
ALLDATA kan tillåta besökare på webbplatsen att publicera recensioner, kommentarer och annat innehåll på webbplatserna. Om du publicerar recensioner, kommentarer eller annat innehåll på någon av webbplatserna eller skickar feedback, frågor eller kommentarer till ALLDATA ger du ALLDATA en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera och visa sådana recensioner, kommentarer eller annat innehåll över hela världen i alla medier. Du ger också ALLDATA och underlicensier rätt att använda det namn som du skickar in med eventuell granskning, kommentar eller annat innehåll i samband med sådan granskning, kommentar eller annat innehåll. Du intygar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du publicerar på denna webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll från ALLDATA inte kommer att inkräkta på eller kränka tredje parts rättigheter.

Länkar till webbplatser från tredje part
Med vissa länkar kan du lämna webbplatserna. De länkade webbplatserna står inte under ALLDATA:s kontroll och ALLDATA ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats, eller några ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. ALLDATA ansvarar inte för webbsändning eller någon annan form av överföring som tas emot från någon länkad webbplats. ALLDATA tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och införandet av någon länk innebär inte godkännande av ALLDATA på webbplatsen.

Inramning
ALLDATA tillåter uttryckligen inte inramning, helt eller delvis, av något innehåll som finns på webbplatserna.

Policy för inlämnande av oombedd idé
ALLDATA accepterar eller överväger inte oönskade idéer, inklusive idéer till nya reklamkampanjer, nya kampanjer, nya produkter eller tekniker, processer, material, marknadsföringsplaner eller nya produktnamn. Skicka inga originalkonstverk, exempel, demos eller andra verk. Det enda syftet med denna policy är att undvika potentiella missförstånd eller tvister när ALLDATA:s produkter eller marknadsföringsstrategier kan verka likna idéer som lämnats till ALLDATA. Skicka inte dina oönskade idéer till ALLDATA eller någon på ALLDATA. Om du trots denna begäran fortfarande skickar någon av dina idéer eller koncept, försäkrar ALLDATA inte att dina idéer och material kommer att behandlas konfidentiellt eller proprietärt.

Tillämplig lag
Denna webbplats skapas och kontrolleras av ALLDATA LLC, i delstaten Kalifornien, USA. Som sådan kommer lagarna i delstaten Kalifornien att styra dessa ansvarsfriskrivningar, villkor och villkor, utan att verkställa några principer om lagkonflikter. ALLDATA LLC förbehåller sig rätten att göra ändringar på denna webbplats och dessa ansvarsfriskrivningar, villkor och villkor när som helst.

Vår adress
ALLDATA.com
9650 West Taron Drive, Svit 100
Älglund, CA 95757
http://www.alldata.com

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna.

Kontakta @alldata marknadsföringsavdelningen .com eventuella frågor eller problem, efter behov.

Alla hänvisningar till "ALLDATA" på denna sida ska innehålla ALLDATA.com, ALLDATA LLC. och dess dotterbolag och dotterbolag, vilket sammanhanget kan kräva.

Meddelande om upphovsrätt
©1996-2016 ALLDATA LLC. Alla rättigheter förbehållna.

LÄNKNINGSAVTAL

Tack för ditt intresse för att placera länkar ALLDATA.com webbplatsens hemsida på dina webbplatser. Om du vill placera en sådan länk på webbplatsen/webbplatserna måste du göra följande:

  • Ange all begärd information.

  • Skriv under ditt namn längst ner i avtalet eller få avtalet undertecknat av auktoriserade representanter för ditt företag, efter behov.

  • Faxa det utskrivna och signerade dokumentet till (901) 495-8316. Upphetsning: Chefsjurist.

  • Du kan också skicka den begärda informationen via e-post till contact.legal @autozone .com

Inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av detta ifyllda dokument får du ett e-postmeddelande med ALLDATA-logotyperna som du kan placera på din webbplats endast för länkningsändamål.

Ladda ned ALLDATA.com länkavtal
http://www.adobe.com/om du vill visa och/eller skriva ut länkningsavtalet behöver du Adobe Acrobat Reader.

VILLKOR (för ALLDATA-produkter)
Villkor relaterade till användningen av ALLDATA-produkter hittar du här: www.alldata.com/terms-conditions

SÄKER SHOPPING
ALLDATA använder SSL-teknik (Secure Socket Layers) för att dölja din personliga information för andra användare på Internet. ALLDATA har också en strikt integritetspolicy, som tydligt beskriver hur ALLDATA samlar in, använder och skyddar din information.
Eftersom ALLDATA har en så högt utvecklad säkerhet måste du ha en avancerad webbläsare för att kunna utbyta information med ALLDATA.

PRODUKTPRISSÄTTNING

Information om ALLDATA-produkter på webbplatserna försöker vara så exakt som möjligt. ALLDATA garanterar dock inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll på webbplatserna är korrekt, fullständigt, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt. Trots ALLDATA:s ansträngningar är det möjligt på grund av datorfel eller annat fel eller orsak att en produkt som erbjuds på någon av webbplatserna kan vara felprissatt eller innehålla en felaktighet i beskrivningen.Om ALLDATA fastställer att en produkt är felprissatt eller innehåller en felaktig beskrivning förbehåller sig ALLDATA rätten att vidta alla åtgärder som den anser rimliga och nödvändiga, efter eget gottfinnande, för att rätta till felet. Du samtycker till att meddela ALLDATA omedelbart om du blir medveten om eventuella prissättnings- eller beskrivande fel eller inkonsekvenser med några produkter. När du gör en beställning via någon av webbplatserna samtycker du till att följa eventuella korrigerande åtgärder som vidtas av AutoZone.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR

ALLDATA REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR INTE ATT PRISSÄTTNING ELLER FAKTUROR PÅ NÅGON AV WEBBPLATSERNA ÄR KORREKTA, FULLSTÄNDIGA, TILLFÖRLITLIGA, AKTUELLA, FELFRIA, FÖREMÅL FÖR KORRIGERING. ALLDATA ANSVARAR INTE FÖR TYPOGRAFISKA FEL ELLER UTELÄMNANDEN SOM RÖR PRISSÄTTNING, DINA KONTOFAKTUROR, TEXT ELLER FOTOGRAFERING.

DU BEKRÄFTAR GENOM ATT KOMMA ÅT NÅGON AV WEBBPLATSERNA ATT PRISSÄTTNINGEN KANSKE INTE ÄR KORREKT OCH ATT DU MÅSTE KONTAKTA DIN ALLDATA-SÄLJARE ELLER ALLDATA ACCOUNT MANAGER EFTER BEHOV FÖR KORREKT PRISSÄTTNING.

DITT ANSVAR OCH DIN RISK

Det är bara ditt ansvar att utvärdera riktigheten, fullständigheten och användbarheten hos alla åsikter, råd, tjänster, varor och annan information som tillhandahålls på eller via webbplatserna eller på Internet i allmänhet. Internet innehåller oredigerat material, av vilka några är sexuellt explicita eller kan vara stötande för dig. Du får tillgång till sådant material på egen risk. ALLDATA har ingen kontroll över och tar inget som helst ansvar för sådana material.